Mr. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga

Foto Mr. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga
Met dank overgenomen van Parlement.com .

VVD-politicus en bestuurder. Geëngageerde liberaal die na lid te zijn geweest van de Leidse gemeenteraad al heel jong burgemeester werd en daarna achtereenvolgens als lid van de Eerste en Tweede Kamer een voorname rol speelde in de politiek. Was in de Tweede Kamer voor de VVD woordvoerder binnenlandse zaken, justitie, asielbeleid en bij de behandeling van de Grondwetsherziening 1983. Bracht twee initiatiefwetten tot stand. Na zijn vertrek uit de Haagse politiek lid van het Europese Parlement en in 1999 lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Beminnelijke en scherpzinnige jurist. Was ruim vijftien jaar staatsraad en is nu voorzitter van de Kiesraad.

VVD
in de periode 1977-2017: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Raad van State, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Jan Gerco Cornelis (Jan-Kees)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 6 april 1947

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1966

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent juridische faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1970 tot 1972
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 15 maart 1971 tot 1 augustus 1973
 • burgemeester van Eelde, van 1 augustus 1973 tot 16 september 1982
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 17 mei 1994
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 2 oktober 2001
 • lid Raad van State, van 8 oktober 2001 tot 16 december 2016 (benoemd bij K.B. van 28 september 2001)

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken en maatschappelijk werk
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken (onder meer staatsrechtelijke aangelegenheden, kiesrecht, paspoort, binnenlands bestuur), minderhedenbeleid (Vreemdelingen) en Antilliaanse zaken van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met deregulering.
 • Was in 1985 woordvoerder in het tweede debat over het verslag van de RSV-Enquêtecommissie
 • Diende in 1987 samen met zijn fractiegenoot Jan te Veldhuis een initiatiefwetsvoorstel om het opstellen van gemeentelijke en provinciale planprocedures ten behoeve van het Rijk aan nadere regels te binnen. Dit voorstel werd in 1992 wet. (20.001 , 21.467 )
 • Was in 1989 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het vrijlaten van de Twee van Breda
 • Was in 1990 samen met Hans Dijkstal woordvoerder bij de behandeling van de hoofdlijnen van de Nota sociale vernieuwing
 • Diende in 1991 samen met zijn fractiegenoot Frans Weisglas een initiatiefwetsvoorstel om het mogelijk te maken in het buitenland stembureaus in te stellen voor het stemmen per brief. Dit voorstel werd in 1993 wet. (22.315 )
 • Interpelleerde op 21 november 1991 minister d'Ancona over de huisvesting van asielzoekers

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1981 als enige van zijn fractie bij de eerste lezing van de Grondwetsherziening vóór het (verworpen) wetsvoorstel over de verkiezing van de voorzitter van de Verenigde Vergadering
 • Behoorde in 1981 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een initiatiefwetsvoorstel-Van Kemenade/Stoffelen/Van Ooijen stemde over het opstellen van het raadslidmaatschap voor onderwijsgevenden op gemeentelijke scholen
 • Behoorde in 1985 met Huib Jacobse en Greetje den Ouden-Dekkers tot de minderheid van zijn fractie die vóór een motie-Niessen stemde waarin om het alsnog toekennen van de P.C. Hooftprijs aan H. Brandt Cortius werd gevraagd
 • Behoorde in 1993 met Dijkstal en Franssen tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (aangenomen) amendement-Haas-Berger stemde op het initiatiefvoorstel-Kohnstamm. Hierdoor zouden ouders geen vetorecht krijgen over een verzoek tot levensbeëindiging door minderjarigen van zestien en ouder.

op het gebied van de EU
 • Diende in juni 1995 een verslag in over een Commissievoorstel inzake immmigratie- en asielbeleid, waarin wordt opgeroepen tot een coherent Europees beleid en een goede financiële onderbouwing.
 • Diende in oktober 1997 en november 1998 verslagen in over een Europees optreden inzake opvang en tijdelijke bescherming van ontheemden.
 • Diende in april 1999 een verslag in over strafprocedures in het kader van de Europese Unie (Corpus Juri).
 • Diende in maart 2001 een verslag in over minimumnormen waaraan de opvang van een massale stroom ontheemden moet voldoen, en maatregelen waarmee een dergelijke instroom tussen EU-lidstaten wordt verdeeld (raadplegingsprocedure).
 • Hield zich in het Europees Parlement bezig met justitie/politie en binnenlandse zaken

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar

woonplaats
Aerdenhout (N.H.)

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" 1983

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Pijl omhoog