Parle­mentair
Documen­tatie
Centrum

OVER PDC

WAT IS PDC

De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Het PDC houdt zich bezig met het verzamelen en analyseren van data en het ‘slim’ ontsluiten van informatie over parlement en politiek. Het PDC legt zich daarbij vooral toe op informatie over personen en parlementaire activiteiten.

Het oorspronkelijke PDC ontstond in 1974 aan de Leidse universiteit als initiatief van de hoogleraren Nico Cramer en Hans Daalder. Op uitnodiging van Tweede Kamervoorzitter Anne Vondeling vestigde het centrum zich indertijd in de gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer 'dicht bij het vuur'.

In het toenmalige PDC werd grootschalig kwantitatief onderzoek verricht naar het functioneren van het Nederlandse parlement en naar de maatschappelijke herkomst van politici. De opbrengsten uit dit onderzoek werden opgeslagen in specifiek voor dit doel ontwikkelde database-formats.

Sinds begin jaren '90 worden haar activiteiten - zonder bekostiging vanuit de Universiteit Leiden of uit andere publieke gelden - op kleinere schaal door de stichting PDC voortgezet. Tot 2024 faciliteerde PDC Informatie Architectuur b.v., een internetbedrijf dat uit PDC is voortgekomen, belangeloos de activiteiten van de stichting PDC. Sindsdien wordt gewerkt aan het onderbrengen van activiteiten bij het Montesquieu Instituut.

ACTIVITEITEN

WAT DOET PDC

PDC ontplooit diverse activiteiten. Van het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, het publiceren van artikelen en columns, het ondersteunen van parlementaire journalistiek tot het voor een breder publiek toegankelijk maken van informatie over het reilen en zeilen van parlement en politiek.

Data-collage
  • Wetenschappelijke taak

    Beheer van het digitale biografisch archief van meer dan 5000 politici op nationaal niveau. Valideren van door PDC gegenereerde data over parlementaire activiteiten zoals "aangenomen moties over een bepaald onderwerp in een gegeven tijdvak". Proefschriften over bijvoorbeeld de samenstelling en betekenis van de Eerste Kamer en hét standaardwerk over parlementaire geschiedenis.

  • Maatschappelijke taak

    Columns over politiek en bestuur, bijdragen aan de nieuwsbrief De Hofvijver, webredactie voor Parlement.com

  • Samenwerking

    PDC werkt onder de vlag van het Montesquieu Instituut nauw samen met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, de Rechtenfaculteit van Maastricht University en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

CONTACT

Een groot deel van onze kennis en een publieksversie van de biografieën van politici worden ontsloten via de website Parlement.com. Eventuele vragen kunt u via deze website stellen.

ADRES

Stichting PDC

p/a Lange Voorhout 86 unit S3

2514 EJ Den Haag

E-mail 210@pdc.nl

KVK-nummer 27177863

Pijl omhoog