Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
31 januari 2012

Alleen op basis van een verkiezingsuitslag kan een nieuw kabinet worden geformeerd. Een tussentijdse kleurwisseling van een kabinet is in strijd met staatsrechtelijke conventies. Dat betoogt Bert van de Braak, wetenschappelijk medewerker van het Parlementair Documentatiecentrum in de vandaag verschenen Hofvijver.

Een tussentijds wissel zou bovendien het wantrouwen in de politiek vergroten, zegt Van den Braak verder. Critici kunnen zeggen: ze doen maar wat daar in Den Haag. Ook het argument dat 'demissionaire' kabinetten niet zouden kunnen regeren veegt Van den Braak van tafel: 'ook demissionaire kabinetten namen vaak belangrijke besluiten'.

Oud-lid van de Raad van State Rein Jan Hoekstra betoogt juist het tegendeel. Hij meent dat van geval tot geval bekeken moet worden of nieuwe verkiezingen een crisis kunnen oplossen.

Verder in het januari-nummer van de Hofvijver onder meer aandacht voor Hongarije en de Europese Unie, het afnemende aantal leden van politieke partijen en de rol van de partijvoorzitter. Het PDC levert verder een bijdrage naar aanleiding van de personele strubbelingen binnen de PVV en gaat in op de vervanging van zwangere Tweede Kamerleden.
streep

lees

meer over