Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
29 september 2006

Prof. J.Th.J. van den Berg pleitte afgelopen vrijdag in zijn afscheidsrede als hoogleraar parlementaire geschiedenis in Leiden voor een andere rol van de Eerste Kamer. Formeel kan die alleen wetsvoorstellen tegenhouden als er ernstige bezwaren tegen bestaan. Van den Berg vindt dat de Senaat een meer opbouwende rol moet krijgen.

Hij hield daarom een pleidooi voor invoering van een terugzendrecht. De Eerste Kamer zou dan wel het vetorecht moeten opgeven. Een terugzendrecht zou de Senaat meer mogelijkheden bieden om gebreken in voorstellen te corrigeren. De bestaande praktijk van toezeggingen en novelles is volgens Van den Berg niet toereikend.

Van den Berg ziet voor de Eerste Kamer ook een rol weggelegd bij het oog houden op wetgeving die voortvloeit uit Europese besluiten. Verder kan een meer thematische aanpak van begrotingsbehandelingen (of van onderdelen daarvan) de Tweede Kamer ten voorbeeld strekken. Voordeel van deze laatste opties is dat daarvoor geen moeizame grondwetsherziening nodig is.

Van den Berg is al vele jaren betrokken bij de activeiten van het Parlementair Documentatie Centrum, onder andere bij de opbouw van het biografisch archief en bij wetenschappelijke publicaties. Verder is hij columnist van de website Parlement & Politiek.