Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
28 februari 2012

PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van Naters moest in 1951 het veld ruimen na een interview waarin hij afstand nam van het Nieuw-Guineabeleid van het kabinet. Het partijleiderschap van Den Uyl was begin jaren zeventig van de vorige eeuw niet zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. In 2002 vertrok Ad Melkert op de avond van voor de PvdA dramatisch verlopen verkiezingen.

Het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden zette het PvdA-partijleiderschap naar aanleiding van het vertrek van Job Cohen op een rijtje. Het overzicht maakt onderdeel uit van het februari-nummer van de Hofvijver, de digitale nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut en partners.lees

meer over