Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
9 mei 2007

Vandaag, de jaarlijkse dag van Europa, is in Den Haag het Montesquieu Instituut geopend. De opening werd verricht door minister Plasterk van OCW en burgemeester Deetman.

Het instituut zal zich in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen in Europa richten op onderzoek naar en onderwijs in

  • de parlementaire geschiedenis en politieke cultuur van de EU-lidstaten ťn de Europese Unie 
  • de constitutionele verhoudingen en ontwikkelingen binnen de Europese Unie 

Het Montesquieu Instituut wil een ontmoetingsplaats worden voor onderzoekers uit heel Europa. Ook wil het zijn kennis bij actuele kwesties rond de staatkundige inrichting van Nederland en de Europese Unie via een kennisnetwerk op internet tijdig en hanteerbaar onder handbereik van bestuurders, journalisten en politici brengen.

Minister Plasterk wees op het belang die kennis en inzicht kunnen hebben bij het vergroten van draagvlak voor Europese samenwerking. Hij vindt het voor de hand liggen dat ons land een leidende rol gaat spelen in de geschiedschrijving van het Europese parlement en in de vergelijkende beschrijving van de parlementen van de EU-landen. Het vakgebied van de parlementaire geschiedenis staat in Nederland goed aangeschreven.

Hij benadrukte verder het algemene belang van geesteswetenschappen en zei iets aan financiering en organisatie van het onderzoek te gaan doen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de beste onderzoekers de meeste financiŽle armslag krijgen. Ook de organisatie van de geesteswetenschappen moet volgens de minister beter. Zo zouden aio's meer inspraak moeten hebben bij de inrichting van hun onderzoek. Verder kondigde de minister de instelling van een commissie aan over geesteswetenschappen.

Ook burgemeester Deetman wees op het belang van een groter draagvlak voor Europa. Hij meent dat betere kennis over de instituties van de EU daaraan kan bijdragen.

bron: persbericht Montesquieu Instituut