Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
23 augustus 2010

Minister Ernst Hirsch Ballin heeft vandaag de nieuwe website www.deNederlandseGrondwet.nl in gebruik gesteld. Hij deed dit tijdens de opening van de zomerconferentie van het Montesquieu Instituut dat als motto 'Bouwen aan Vertrouwen' heeft.

Nederlanders vinden de Nederlandse Grondwet belangrijk, maar weten nauwelijks wat er nu eigenlijk in de Grondwet geregeld wordt. Dit was de conclusie van een in 2008 door het ministerie van Binnenlandse zaken ingesteld onderzoek.

De nieuwe website www.deNederlandseGrondwet.nl wil het burgers, ambtenaren en bestuurders eenvoudiger maken om snel kennis te nemen van de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen, die feitelijk de officiŽle spelregels van de Nederlandse samenleving vormen.

De nieuwsoverzichten die bij veel artikelen beschikbaar zijn, laten zien hoe de Grondwet ons dagelijks leven mede bepaalt.

De website toont bovendien een actueel overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sinds 1798. Ieder artikel wordt uitgebreid toegelicht en van een beknopte literatuurwijzer voorzien.

De website is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. De website bouwt voort op het werk dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verricht door het Montesquieu Instituut te Den Haag, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag.