Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
8 juli 2008

Op 9 mei 2007 werd het Montesquieu Instituut (MI) opgericht, een samenwerkingsverband van meerdere universiteiten op het gebied van vergelijkende parlementaire geschiedenis en (Europese) constitutionele ontwikkelingen. Onder meer het PDC-UL werkt hieraan mee.

In de stijlvolle setting van de vergaderzaal van de Eerste Kamer werd het eerste levensjaar van het MI op 20 juni 2008 gevierd. Tijdens de viering werden de jaarlijkse Montesquieu Prijzen uitgereikt. Ook ontvingen de deelnemers van de Masterclass hun certificaten.

Vanaf maart volgden zestien deelnemers de Masterclass van het Montesquieu Instituut, In de Coulissen van de Europese Unie. Deze bestond uit een reeks van zeven seminars over Europese besluitvorming, met aansprekende docenten, die de praktijk uit de eerste hand kennen. Tom de Bruijn (Permanente Vertegenwoordiger van Nederland) verzorgde bijvoorbeeld een seminar over de rol van nationale parlementen in de Europese besluitvorming. In het volgende academische jaar zal er uiteraard een nieuwe Masterclass aangeboden worden.

Het Montesquieu Instituut is het afgelopen jaar op vele fronten actief geweest. Op 23 en 24 mei 2008 ondersteunde het MI de Europese Beweging bij de organisatie van '60 jaar Congres van Den Haag', een uniek evenement waarbij de kopstukken van de EU-instellingen, Europese politieke partijen en vertegenwoordigers van de Europese civil society samengebracht werden. Het congres stond in het teken van bouwen aan de toekomst van Europa.

Verder presenteerde de Maastrichtse vestiging van het Montesquieu Instituut op 13-14 maart 2008 de bevindingen van het SaRo-project over 'Political Control and Accountability in a European Perspective'. Doel van het project was te onderzoeken hoe politieke controle en verantwoordelijkheid vorm zou kunnen krijgen in de Europese Unie van de toekomst.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Montesquieu Instituut kunt u kijken op www.montesquieu-instituut.nl.