Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
19 december 2011

Volgens co÷rdinerend projectleider Nicolas Cramer van het Parlementair Documentatiecentrum leidt Europa aan info-besitas. Daardoor bevindt Europa zich niet alleen in een schuldencrisis maar ook in een politieke crisis. Cramer noemt in het vandaag verschenen Europa-nummer van de Hofvijver de niet meer te hanteren informatie-overvloed in onze hedendaagse samenleving een belangrijke oorzaak van het gebrek aan draagvlak bij de burgers voor Europa.

'De mede door de nieuwe media aanzwellende overload aan informatie maakt het voor burgers, bestuurders en politici steeds moeilijker om overzicht te houden. Laat staan bij het nemen van besluiten de zaken helder en betrouwbaar op een rijtje te krijgen en zo tijdig de juiste prioriteiten te stellen', zo schrijft Cramer in de digitale nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut. Hij sluit zijn artikel af met aanbevelingen voor politici, wetenschappers, bestuurders, de media en burgers om beeldvorming en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.lees

meer over