Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
30 juli 2006

Vandaag is de website www.politiekcompendium.nl geopend. Deze website is een bescheiden vervolg op de losbladige publicatie "Compendium voor Politiek en Samenleving" die van 1985 tot 2005 werd uitgegeven.

Na het stopzetten van deze losbladige uitgave in 2005 heeft het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden in samenspraak met de kernredactie het initiatief genomen om het Compendium (voor wat betreft het onderdeel "politiek") via internet vrij toegankelijk te maken. Er zal op termijn ook naar gestreefd worden de inhoud zoveel mogelijk te actualiseren.

Dit inititatief wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting SIM.