Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
Het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden (PDC UL) richt zich op het verzamelen, archiveren, analyseren en ontsluiten van informatie over parlement en politiek. Het centrum legt zich daarbij in het bijzonder toe op informatie over personen.

Van oudsher heeft PDC UL veel aandacht voor het geavanceerd inzetten van automatisering en internet om zijn informatie voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken.

Inhoud

PDC UL ontstond in 1974 aan de Leidse universiteit als initiatief van de hoogleraren N. Cramer en H. Daalder. In het toenmalige PDC werd grootschalig kwantitatief onderzoek naar het functioneren van het Nederlandse parlement en naar de maatschappelijke herkomst van politici ondergebracht. De opbrengsten uit dit onderzoek werden opgeslagen in specifiek voor dit doel ontwikkelde database-formats.

Op uitnodiging van Tweede Kamervoorzitter A. Vondeling vestigde het centrum zich in de gebouwen van de Tweede en Eerste Kamer 'dicht bij het vuur'.

PDC UL hoort bij het Departement Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het centrum doet op kleinere schaal nog steeds onderzoek en is actief beheerder van een aantal unieke gegevensverzamelingen.

Parallel aan de groeiende invloed van Europa op de Nederlandse beleidsruimte en op de politiek is PDC UL de laatste jaren ook op het terrein van Europa actief geworden.

Het centrum is voor zijn budgetten afhankelijk van de opbrengsten uit projecten. PDC UL geniet gastvrijheid in het kantoor van PDC Informatie Architectuur b.v. te Den Haag, een internetbedrijf dat uit PDC UL is voortgekomen.

mr. N.R.M.N. Cramer algemeen
dr. B.H. van den Braak wetenschap

Bij het realiseren van nieuwe projecten doet het centrum geregeld een beroep op medewerkers van PDC Informatie Architectuur.