Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
Touwslager uit Medemblik, die in 1812 maire werd en later burgemeester was. Was ook actief als waterschapsbestuurder en kantonrechter en had zitting in de Notabelenvergadering van maart 1814.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Pieter

geboorteplaats en -datum
Medemblik, 20 april 1781

overlijdensplaats en -datum
Medemblik, 18 juli 1846

 • eigenaar Groote Lijnbaan te Medemblik 
 • maire van Medemblik, van 29 mei 1812 tot 1815 
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap "De Vier Noorden Koggen", vanaf 1814 
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee) 
 • burgemeester van Medemblik, van 1815 tot 1 april 1839 
 • kantonrechter te Medemblik, van 1 april 1839 tot 18 juli 1846 
 • lid Provinciale Staten van Holland, van 1 juni 1835 tot 22 december 1840 (voor de steden, Medemblik) 
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 22 december 1840 tot 18 juni 1846 (voor de steden, Medemblik) 

 • hoogheemraad Hoogheemraadschap "De Hondsbossche en Duinen tot Petten", vanaf 1814 
 • luitenant-kolonel der schutterij, derde bataljon te Medemblik 

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 22 juli 1800 tot 23 juni 1803 

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Medemblik

woonplaats(en)/adres(sen)
Medemblik

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 3 augustus 1842

publicaties
"De caede juris nocturni ex lege 9 Pandectarum ad Legem Corneliam de sicariis" (dissertatie, 1803)

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel X, 746 
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 
 • Ned. Patriciaat, 1991 

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd, 21 september 1803 (echtgenote overleden 10 oktober 1811) 
 • gehuwd (tweede huwelijk), 8 april 1812 

echtgeno(o)t(e)/partner
L.M.E. Boom, Louisa Maria Elizabeth

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M. Maclaine, Maria

kinderen
 • 2 zonen en 2 dochters (uit eerste huwelijk) 
 • 5 zonen en 3 dochters (uit tweede huwelijk) 

vader
F. Pont, Frans

geboorteplaats en/of -datum
Edam, 12 maart 1753

moeder
E. Spaender, Elisabeth

geboorteplaats en/of -datum
23 maart 1755

beroep grootvader (vaderskant)
burgemeester van Edam