Prof.Mr. H.C. Cras

foto Prof.Mr. H.C. Crasvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Rechtsfilosoof, die in 1814 deel uitmaakte van de Notabelenvergadering die besliste over de eerste Grondwet. Werd al kort na zijn promotie tot hoogleraar aan het Atheneum in Amsterdam benoemd en onderwees daar het publiek-, natuur- en volkenrecht. Bestudeerde verder vooral de wijsbegeerte van het recht en stond bekend als een werkzaam, bekwaam en geliefd docent. Wees hoogleraarbenoemingen in Utrecht en Leiden af en bleef daardoor bijna een halve eeuw actief in Amsterdam. Onder meer leermeester van J.M. Kemper, Jonas Daniël Meyer, Falck en Van Hall. Had in de Bataafs-Franse tijd zitting in een commissie die het burgerlijk wetboek moest samenstellen.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Voornamen

Hendrik Constantijn

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 4 januari 1739

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 5 april 1820

Hoofdfuncties/beroepen

 • privédocent te Leiden (tussen de voltooiing van zijn studie en zijn aanmelding ter promovering)
 • hoogleraar Romeins en hedendaags recht (vanaf 1775 tevens publiek recht, vanaf 1790 tevens natuur- en volkenrecht), Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 september 1771 tot 5 april 1820 (benoemd 26 juli; geschorst van 5 april tot 3 juli 1798)
 • bibliothecaris Amsterdamse boekerij, van 1784 tot 5 april 1820
 • hoogleraar Franse recht en burgerlijk recht (Code Napoleon), Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 mei 1790 tot 5 april 1820
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

Nevenfuncties

lid commissie van twaalven van de Bataafse Republiek ter opzetting ener nieuwe wetgeving (Hij werd benoemd als genoegdoening voor het feit, dat hij in 1798 tijdelijk en op onwaardige wijze tijdelijk uit zijn ambt was gezet.)

Opleiding

onderwijs buiten schoolverband
opleiding onder toezicht van zijn vader

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden (hij meldde zich op 13 oktober 1769 voor het behalen van de graad van doctor)

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij spande zich bijzonder in voor de verheffing van het Atheneum tot universiteit
 • Zijn vader was advocaat te Wageningen

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie, 24 april 1808
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Koninklijk Nederlandsch Instituut
 • lid Letterkundig Genootschap "Concordia et Libertate" te Amsterdam
 • lid Genootschap "Felix Meritis" te Amsterdam
 • lid van diverse binnen- en buitenlandse wetenschappelijke maatschappijen

Publicaties/bronnen

publicaties
vele boeken, vele oratiën (vaak met goud bekroond)

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 347

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1785 (echtgenote overleden 14 maart 1806)

echtgeno(o)t(e)/partner
J.M. Verhamme, Johanna Maria

kinderen
kinderloos

vader
Mr. J. Cras, Jacob

geboorteplaats en/of -datum
Batavia, 25 februari 1715

moeder
G. Bosch, Geertruida

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Pijl omhoog