Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
Marineofficier in de tijd van de Republiek, die onder andere in 1781 vocht tegen de Engelsen en in 1795 de Fransen meehielp Hellevoetsluis te heroveren. Was lid van de Notabelenvergadering en werd in 1816 in de adelstand verheven.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Cornelis Ysaäc

geboorteplaats en -datum
Steenbergen, 14 augustus 1763

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 juli 1828

 • marineofficier, vanaf 1781 
 • commandant brik "Windhond", omstreeks 1785 en nog in 1786 (eskader in de Middellandse Zee) 
 • commandant kanonneerboot "de Maze", vanaf 1794 
 • kapitein "Wassenaer", van 1794 tot 1795 
 • hofmaarschalk van koning Lodewijk Napoleon 
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas) 

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee, omstreeks 1781 tot mei 1786 
 • kapitein-ter-zee, vanaf 10 mei 1786 
 • vice-admiraal 

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Steenbergen

woonplaats(en)/adres(sen)
Voorburg, omstreeks 1814

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie 
 • Ridder in de Orde van de Reunie 

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 20 februari 1816 

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel II, 198 
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 130 

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 1 oktober 1821

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M. Tentée, Anne Marie

kinderen
2 zoons en 4 dochters

vader
C.J. Bloys van Treslong, Cornelis Johannes

geboorteplaats en/of -datum
Oudenbosch, 17 mei 1723

moeder
J.I. Calkoen, Johanna Isabella

geboorteplaats en/of -datum
Bergen op Zoom, 26 oktober 1733