Mr. H. baron Fagel

foto Mr. H. baron Fagelvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Orangist uit Amsterdam, die in de tijd van de Republiek griffier van de Staten-Generaal was. Ging tijdens de Bataafs-Franse tijd in ballingschap in Londen en werd in 1802 tot Engelsman genaturaliseerd. Was belast met de zoon van erfprins, de latere koning Willem II. Willem I benoemde hem tot ambassadeur in Londen en in 1830 tot minister van staat.

in de periode 1830-1838: minister van staat

Voornaam

Hendrik

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 maart 1765

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 maart 1838

Hoofdfuncties/beroepen

 • tweede griffier Staten-Generaal, van 1787 tot 1790
 • griffier Staten-Generaal, van 1790 tot 1795
 • gedeputeerde naar Groot-Brittannië, 1794
 • agent Huis van Oranje-Nassau, van 1798 tot 1813
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, van 1814 tot 1815
 • buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigd minister te Londen, van 1815 tot november 1823
 • grootmeester Huis van de Prins van Oranje, van 17 april 1828 tot 19 juni 1830

ambtstitel
 • minister van staat, van 19 juni 1830 tot 22 maart 1838

Nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Holland, vanaf 1814
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, vanaf september 1815

Opleiding

academische studie
 • studie Atheneum Illustre te Amsterdam
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 27 augustus 1785 tot 7 september 1785

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was adjunct-griffier van de Staten-Generaal

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, mei 1824 (geweigerd; tot ongenoegen van de koning)

ridderorden
Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • baron, 16 september 1815

Publicaties/bronnen

publicaties
"De foederum sanctitate" (dissertatie, 1785)

literatuur/documentatie
A.J. van der Aa, "Biographisch Woordenboek der Nederlanden", deel 6, 24

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 10 oktober 1790

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M.C. Boreel, Agneta Margaretha Catharina

vader
Mr. F. Fagel, François

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 11 september 1740

moeder
A.M. Boreel, Anna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 26 november 1739

beroep grootvader (vaderskant)
eerste griffier Staten-Generaal

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Pijl omhoog