Mr. H. baron Fagel

foto Mr. H. baron Fagelvergrootglas

Orangist uit Amsterdam, die in de tijd van de Republiek griffier van de Staten-Generaal was. Ging tijdens de Bataafs-Franse tijd in ballingschap in Londen en werd in 1802 tot Engelsman genaturaliseerd. Was belast met de zoon van erfprins, de latere koning Willem II. Willem I benoemde hem tot ambassadeur in Londen en in 1830 tot minister van staat.

in de periode 1830-1838: minister van staat

voornaam

Hendrik

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 maart 1765

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 maart 1838

hoofdfuncties en beroepen

 • tweede griffier Staten-Generaal, van 1787 tot 1790
 • griffier Staten-Generaal, van 1790 tot 1795
 • gedeputeerde naar Groot-Brittannië, 1794
 • agent Huis van Oranje-Nassau, van 1798 tot 1813
 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen, van 1814 tot 1815
 • buitengewoon ambassadeur en gevolmachtigd minister te Londen, van 1815 tot november 1823
 • grootmeester Huis van de Prins van Oranje, van 17 april 1828 tot 19 juni 1830

ambtstitel
 • minister van staat, van 19 juni 1830 tot 22 maart 1838

nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Holland, vanaf 1814
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, vanaf september 1815

opleiding

academische studie
 • studie Atheneum Illustre te Amsterdam
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 27 augustus 1785 tot 7 september 1785

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was adjunct-griffier van de Staten-Generaal

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, mei 1824 (geweigerd; tot ongenoegen van de koning)

ridderorden
Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • baron, 16 september 1815

publicaties/bronnen

publicaties
"De foederum sanctitate" (dissertatie, 1785)

literatuur/documentatie
A.J. van der Aa, "Biographisch Woordenboek der Nederlanden", deel 6, 24

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 10 oktober 1790

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M.C. Boreel, Agneta Margaretha Catharina

vader
Mr. F. Fagel, François

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 11 september 1740

moeder
A.M. Boreel, Anna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 26 november 1739

beroep grootvader (vaderskant)
eerste griffier Staten-Generaal

familierelaties

Pijl omhoog