Jhr.Mr. J.W. van Loon

foto Jhr.Mr. J.W. van Loonvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Amsterdamse advocaat. Réveil-man en medestander van Groen van Prinsterer die het district Amersfoort vertegenwoordigde. Zwager van Elout van Soeterwoude. Was actief bij het bevorderen van de Gereformeerde zending. Beminnelijk Kamerlid dat over uiteenlopende onderwerpen het woord voerde.

antirevolutionair
in de periode 1869-1876: lid Tweede Kamer

Voornamen

Jan Willem

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 december 1816

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 maart 1876

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, vanaf 1844
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 15 juni 1849 tot 7 maart 1876
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1869 tot 7 maart 1876 (voor het kiesdistrict Amersfoort)

Nevenfuncties

 • docent Gereformeerde Schotse semenarie te Amsterdam
 • lid bestuur Nederlandsche vereeniging voor Israël
 • lid bestuur Vereeniging in het belang der inwendige zending
 • lid bestuur Evangelische alliantie
 • lid bestuur Confessionele vereeniging (twee jaar voorzitter)
 • lid bestuur Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, omstreeks 1871 en nog in 1875
 • lid bestuur Utrechtsche Zendingsvereeniging
 • medewerker tijdschrift "Heraut"

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • opleiding Instituut "Noorthey te Voorschoten

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen), Hogeschool te Utrecht, van 23 juni 1834 tot 27 juni 1843

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over koloniale zaken; daarnaast onder meer over posterijen, justitie, onderwijs, spoorwegen en binnenlandse zaken

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote en hij waren nicht en neef
 • Medeoprichter van het Gereformeerde Schotse Seminarie en andere Nederlands-Hervormde verenigingen

verkiezingen
 • Werd in 1864 in het district Gorinchem na herstemming verslagen door G. Simons (cons.)
 • Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen in het district Almelo verslagen door onder anderen G.M. van der Linden (lib.). Was ook verliezend kandidaat in het district Arnhem, waar Keuchenius en Van Lynden van Sandenburg werden gekozen.
 • Eindigde in 1868 bij de algemene verkiezingen in het district Gorinchem als derde achter de conservatieven W.C.M. Begram en G. Simons
 • Werd in december 1868 bij tussentijdse verkiezingen in het district Gorinchem verslagen door J. Heemskerk Az. (cons.)
 • Versloeg in 1869 in het district Amersfoort J.K. baron van Goltstein (cons.). Werd in het district Arnhem verslagen door W.H. Dullert (lib.), in het district Sneek door de liberalen S. Wybenga, W.H. Idzerda en B.J. Gratama en in het district Dordrecht door P. Blussé van Oud-Alblas (lib.).
 • Versloeg in 1873 in het district Amersfoort J.K. baron van Goltstein (cons.)

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 928
 • B. de Gaay Fortman, "Jhr.mr. J.W. van Loon", in AR-Staatkunde, 1939

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 22 juni 1848

echtgeno(o)t(e)/partner
P.Ch.I. Voombergh, Phillippine Constantia Isabella

kinderen
2 dochters

vader
Jhr. W. van Loon, Willem

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 20 september 1794

moeder
A.L.A. van Winter, Anna Louise Agatha

geboorteplaats en/of -datum
Watergraafsmeer, 6 juli 1793

beroep grootvader (vaderskant)
 • commissaris van Amsterdam
 • meesterknaap van Gooiland

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Pijl omhoog