Mr. A. van der Hoeven

foto Mr. A. van der Hoevenvergrootglas

CHU-Eerste Kamerlid en wethouder van Rotterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw. Van remonstrantsen huize, zoon van een chirurg. Was in Rotterdam advocaat en bekleedde diverse functies op waterstaatkundig gebied en in het Rotterdamse maatschappelijke leven. Enige jaren wethouder van de maasstad, tot een conflict over kortingen op de pensioenen van gemeenteambtenaren tot zijn aftreden leidde.

CHU
in de periode 1914-1937: lid Eerste Kamer

voornaam

Abraham

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 30 augustus 1866

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 17 september 1957

levensbeschouwing
Remonstrants

partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat en procureur te Rotterdam, vanaf 1891
 • kantonrechter-plaatsvervanger, tweede kanton te Rotterdam, van 1 juli 1897 tot 1 juli 1909
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 18 juni 1908 tot 1 september 1931
 • wethouder (van onderwijs) van Rotterdam, van 15 september 1911 tot 8 juni 1916
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor Zuid-Holland, van 3 augustus 1914 tot 18 september 1923
 • wethouder (van onderwijs) van Rotterdam, van 29 september 1921 tot 4 september 1923
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam, van 4 september 1923 tot 9 april 1925 (locoburgemeester)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 8 juni 1937
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland, van 1 augustus 1931 tot 1 april 1937

nevenfuncties

 • heemraad Prins Alexanderpolder, van 1905 tot 1910
 • dijkgraaf Prins Alexanderpolder, van 1910 tot 1915
 • hoogheemraad Prins Alexanderpolder, van 1915 tot 1931
 • lid Staatscommissie inzake de rechtstoestand van de ambtenaar (Staatscommissie-Dresselhuys), van 21 mei 1917 tot april 1919
 • lid College van Curatoren Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, van 1921 tot 1924
 • lid Nationaal Steuncomité tot leniging van de nood (stormramp in de Achterhoek), 1925
 • lid Commissie van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, vanaf 6 december 1929 (nog in 1938)
 • secretaris Raad van Toezicht en Discipline Orde van Advocaten te Rotterdam
 • voorzitter Rotterdam's Comité ter behartiging van Nationale Belangen

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 juni 1927 tot 20 september 1927
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 9 juli 1930 tot 16 september 1930
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1935 tot 11 maart 1936

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Openbaar "Erasmiaansch Gymnasium" te Rotterdam

academische studie
 • rechtsgeleerdheid (gepromoveerd op dissertatie), Rijksuniversiteit Leiden, van 1 oktober 1886 tot 13 mei 1891

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, landbouw, defensie en Zuiderzee-aangelegenheden

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1918 tot de zes leden die tegen de ontwerp-Wet inzake de dividend- en tantièmewet stemden
 • In 1925 stemden hij en Slotemaker de Bruïne als enigen van hun fractie vóór het (verworpen) initiatiefvoorstel-Rutgers over de plaatselijke keuze in de Drankwet
 • Stemde in 1929 samen met drie fractiegenoten tegen het wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet van minister Slotemaker
 • Stemde in 1930 als enige van zijn fractie vóór de ontwerp-Winkelsluitingswet
 • Stemde in 1937 tegen de ontwerp-wet inzake het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van c.a.o.'s

wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1924 tot een groep in de CHU ('goedgezinden') die zich keerden tegen de koers van de partij en die onder meer om krachtiger steun voor de bezuinigingspolitiek van Colijn vroeg
 • Trad in 1925 af als wethouder na verwerping van een door hem verdedigd voorstel tot korting op de pensioenen van het gemeentepersoneel. Werd wel direct herkozen, maar aanvaardde toen niet zijn benoeming.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was chirurg in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam
 • Zijn grootvader van moederszijde, de houthandelaar Abraham van Stolk, was de initiatiefnemer van de prentenverzameling "Atlas van Stolk"

verkiezingen
 • Werd in 1923, 1926 en 1932 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

woonplaats(en)/adres(sen)
Rotterdam, Schiedamse Singel 113, omstreeks 1914 en nog in 1938

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1923

publicaties/bronnen

publicaties
"De Rechter-Commissaris in het faillissement, in zonderheid naar aanleiding der nieuwe ontwerpen" (dissertatie, 1891)

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Ned. Patriciaat, 1926

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rotterdam, 25 april 1895

echtgeno(o)t(e)/partner
J.Ch. Tabingh Suermondt, Johanna Charlotte

kinderen
1 dochter en 2 zoons

vader
Dr. J. van der Hoeven, Jan

geboorteplaats en/of -datum
Leiden, 15 februari 1834

moeder
A.J. van Stolk, Anna Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 26 juni 1843

beroep grootvader (vaderskant)
hoogleraar zoölogie en anthropologie te Leiden

beroep grootvader (moederskant)
houthandelaar

familierelaties
 • Aangetrouwde neef van F.B. s'Jacob, burgemeester van Rotterdam en Eerste Kamerlid

Pijl omhoog