Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
foto Jhr.Mr. H.W. van Asch van Wijckvergrootglas Antirevolutionair Tweede Kamerlid van wie zowel de vader als grootvader Tweede Kamerlid waren. Was advocaat in Arnhem en huwde met de dochter van een Gelders Eerste Kamerlid. Volgde in 1901 in het district Amersfoort zijn neef Titus op. Tamelijk actief Kamerlid met conservatieve opvattingen op sociaal gebied. Verloor in 1913 verrassend zijn zetel aan De Beaufort; Amersfoort had sinds 1853 alleen maar 'rechtse' afgevaardigden gehad. Werd nadien raadsheer in Suriname en Egypte.

ARP
in de periode 1901-1913: lid Tweede Kamer

Hubert Willem (Hubert)

geboorteplaats en -datum
Assen, 30 augustus 1867

overlijdensplaats en -datum
AlexandriŽ (Egypte), 3 november 1935

levensbeschouwing
Hervormd: orthodox

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

 • advocaat te Arnhem, vanaf 1895 
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1898 tot 5 juli 1910 (voor het kiesdistrict Ede) 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Amersfoort) 
 • hoofdredacteur "De Stichtsche Courant", van 1 oktober 1911 tot mei 1914 
 • raadsheer Hof van Justitie van Suriname, van mei 1914 tot april 1921 
 • lid Koloniale Staten van Suriname, van februari 1915 tot mei 1921 
 • voorzitter Koloniale Staten van Suriname, van mei 1915 tot mei 1917 
 • rechter Gemengde Rechtbanken in Egypte, van april 1921 tot 1935 

 • penningmeester A.R.-Kamerclub Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1903 tot juli 1918 

 • tweede luitenant dienstdoende schutterij te Utrecht, vanaf 21 april 1894 
 • lid bestuur Holland-BelgiŽ-commissie 
 • lid bestuur "Magdalenahuis" te Zetten (opvang ongehuwde aanstaande moeders), omstreeks 1901 
 • lid bestuur "Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers", omstreeks 1903 
 • secretaris Staatscommissie tot bestrijding van bedelarij en landloperij (Staatscommissie-Domela Nieuwenhuis), van 22 september 1903 tot juli 1907 
 • lid Raad van Toezicht gemachtigden in octrooiaangelegenheden 
 • vicepresident Algemeene Nederlandsche bond "Vrede door Recht", omstreeks 1907 
 • commissaris-generaal Nederlandse afdeling op de Brusselse wereldtentoonstelling, van mei 1910 tot juni 1911 

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1910 tot februari 1911 
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1911 tot november 1911 
 • lid Huishoudelijke Commissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1912 tot september 1913 
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1912 tot januari 1913 

academische studie
 • rechtswetenschap (gepromoveerd op dissertatie), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 31 januari 1895 

als parlementariŽr
 • Sprak in de Tweede Kamer onder andere over gezondheid, onderwijs, landbouw, buitenlandse zaken en bij de Oorlogsbegroting 
 • Stemde in 1909 tegen een motie-Aalberse waarin om een 10-urige werkdag werd gevraagd 
 • Onttrok zich in 1912 met drie andere ARP'ers (onder wie Kuyper) aan de stemming over de ontwerp-Bakkerswet 

algemeen
 • Was als voorzitter van de Koloniale Staten van Suriname weinig populair 

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 bij tussentijdse verkiezingen W.H. de Beaufort (lib.). Werd gekozen, nadat zijn neef Titus was benoemd tot minister. 
 • Versloeg in 1905 en 1909 W.H. de Beaufort (lib.). 
 • Werd in 1913 verslagen door W.H. de Beaufort (v.l.) 

woonplaats(en)/adres(sen)
Arnhem, omstreeks 1908

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1908 
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, juni 2011 (na de wereldtentoonstelling in Brussel) 

verenigingen, sociŽteiten, genootschappen etc.
lid Nieuwe of Litteraire SociŽteit "De Witte" te 's-Gravenhage

publicaties
"De subrogatie van den verzekeraar. Aanteekening op art. 284 Wetboek van Koophandel" (dissertatie, 1895)

literatuur/documentatie
Onze Afgevaardigden, 1901, 1905 en 1909

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Arnhem, 10 oktober 1895

echtgeno(o)t(e)/partner
W.Ph. gravin van Limburg Stirum, Wilhelmina Philippina

vader
Jhr.Mr. H.A.M. van Asch van Wijck, Hubert Alexander Maurits

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 24 september 1815

moeder
W.Ch.G.H.C. Retemeyer Wilhelmina Christina Garlika Henrie

geboorteplaats en/of -datum
Nieuw-Amsterdam (Berbice), 17 juni 1838

familierelaties