Collage: beeldscherm, boeken, hand, spotprent, biografieen
 
in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Cornelis Ysaäc

geboorteplaats en -datum
Steenbergen, 14 augustus 1763

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 juli 1828

  • marineofficier, kapitein-ter-zee, vanaf 1786 
  • commandant brigandijn "Windhond", omstreeks 1785 en nog in 1786 
  • commandant kanonneerboot "de Maze", vanaf 1794 
  • kapitein "Wassenaer", van 1794 tot 1795 
  • hofmaarschalk van koning Lodewijk Napoleon 
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas) 

officiersrangen
vice-admiraal

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Steenbergen

woonplaats(en)/adres(sen)
Voorburg, omstreeks 1814

ridderorden
  • Ridder in de Orde van de Unie 
  • Ridder in de Orde van de Reunie 

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 20 februari 1816 

literatuur/documentatie
A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel II, 198

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 1 oktober 1821

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M. Tentée, Anne Marie

kinderen
2 zoons en 4 dochters

vader
C.J. Bloys van Treslong, Cornelis Johannes

geboorteplaats en/of -datum
Oudenbosch, 17 mei 1723

moeder
J.I. Calkoen, Johanna Isabella

geboorteplaats en/of -datum
Bergen op Zoom, 26 oktober 1733